........ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธ ิ์ เชื่อมั่นในพุทธคุณ หลวงพ่อทบ........ ........ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธ ิ์ เชื่อมั่นในพุทธคุณ หลวงพ่อทบ........ ........ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธ ิ์ เชื่อมั่นในพุทธคุณ หลวงพ่อทบ........

หน้าหลัก --> โชว์พระเพชรบูรณ์ --> เหรียญหลวงพ่อเปรื่อง รุ่นแรก วัดสันติพัฒนา อ. หล่มสัก ปี 2535

กระทู้ห้องพระ

  เหรียญหลวงพ่อเปรื่อง รุ่นแรก วัดสันติพัฒนา อ. หล่มสัก ปี 2535


ส่งข้อความ
พระครูโสภณคณาภิทักษ์ ( หลวงพ่อเปรื่อง ฐานังกโร)
วัดสันติวัฒนา หมุ่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
นามเดิม เปรื่อง นามสกุลรูปน้อย เกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2474 ณ.บ้านเลขที่ 33 หมุ่ที่ 2 ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์ บิดาชื่อ เรื่อง รูปน้อย มารดาชื่อ น้อย รูปน้อย จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว เมื่อปี พ.ศ. 2484 จากนั้นท่านได้บรรพชาเมื่ออายุได้ 21 ปี ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2495 ณ. วัดสามัคคีวัฒนา ถนนพิทักษ์ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2495 ท่านได้เข้าอุปสมบทที่วัดศรีบุญเรืองอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพระครูสุธรรมคณี วัดสามัคคีวัฒนา เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระอาจารย์คำภา โกสโล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ มีพระอาจารย์พุฒ วรญาโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
การศึกษาทางด้านวิชาการ พระอุปฌาย์ไปฝากเรียญปริญัติธรรมที่วัดศิลามงคล ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูณ์ โดยมีพระอาจารย์มหาทองอินเป็นครูสอน ในปี พ.ศ. 2500 สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสอบ ป.ธ. 3 ด้วย ท่านสอบ ป.ธ.3 อยู่ 3 ปีไม่ผ่าน จึงหยุดเรียนและออกวิเวก ธุดงค์ ในปี พ.ศ. 2501 จึงลาพระอาจารย์ไปเทียววิเวก ในปีนั้นไปจนถึงจังหวัดจันทร์บุรี ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ท่านจึงกลับมาจำพรรษาที่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อออกพรรษาแล้ว ท่านได้ออกวิเวกไปทางจังหวัดเลย โดยครั้งแรกไปพักที่วัดศรีสุทธาวาส 3 คืน มีผู้แนะนำให้ท่านไปที่วัดผาปู่ และท่านก็ชอบใจมากเหมาะสมเพราะเป็นสถานที่สงบ หลวงปู่คำดีเป้นเจ้าอาวาส และท่านเมตตารับไว้เป็นศิษย์ เมื่ออกพรรษาแล้วท่านได้วิเวกไปที่อำเถอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิและได้คัดเอาหลวงพ่อเปรื่องไปด้วย และปลีกวิเวกไปตามที่ต่างๆจนกลับมาจำพรรษาที่วัดถ่ำผาปู่ และหลวงพ่อเปรื่องได้อยุ่กับพระอาจารย์หลายปี จนปี พ.ศ. 2509 หลวงพ่อเปรื่องท่านจึงได้กลับมาจำพรราที่วัดสันติวัฒนา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาและท่านได้พัฒนาวัดสันติวัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้
งานด้านการปกครอง
พ.ศ. 2510 เป็นเจ้าอาวาสวัดสันติวัฒนา ( แต่งตั้งโดยวาจาจากพระผู้ใหญ่)
พ.ศ. 2517 เป็นเจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า ( ธ )
พ.ศ. 2518 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท และเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. 2523 เป็นเจ้าอาวาสวัดสันติวัฒนา ( แต่งตั้งโดยเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์) ( ธ )
พ.ศ. 2526 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก
พ.ศ. 2534 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ
พ.ศ. 2542 ดำรงค์ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก ( ธ )

เหรียญหลวงพ่อเปรื่อง รุ่นแรก วัดสันติพัฒนา อ. หล่มสัก ปี 2535


โดย   วันที่ 26 พ.ย. 2554 20:35:30   

 
1.  Ponglomsak
ส่งข้อความ
 สวยมากครับท่านพี่โดย   วันที่ 27 พ.ย. 2554 08:55:24   
2.  

ภูกระดึง
ส่งข้อความ
สวยมากครับ.....พื้นที่หายาก......มีประสบการณ์สูง
โดย   วันที่ 27 พ.ย. 2554 17:18:45   
3.  หมูหูกวาง
ส่งข้อความ
สวยมากครับ
โดย   วันที่ 10 ธ.ค. 2554 19:54:18   
Total 3 Record : 1 Page : 1